Удаан задардаг органик бохирдуулагчид

Удаан задардаг органик бохирдуулагчид

Удаан задардаг органик бохирдуулагч (УЗОБ) нь маш тогтвортой, онцгой хортой, хоруу чанараа алдахгүйгээр агаар, усаар дамжин хол зайд зөөвөрлөгдөх чадвартай, бүтэцдээ хлор, бром, фтор агуулсан…

УЗОБ-пестицид

УЗОБ-ийн тухай Стокгольмын конвенцийн  хавсралтад орсон 28 бодисын 17 нь хөдөө аж ахуй, эрүүл мэндийн салбарт хортон шавж болон зарим өвчинтэй тэмцэхэд өргөн хэрэглэгдэж байсан…

УЗОБ-үйлдвэрийн химийн бодисууд

Полихлорт бифенилүүд Полихлорт бифенил (ПХБ) нь олон хлорт органик нэгдэл бөгөөд томъёо нь C12H(10-n)Cln  бөгөөд 209 конгенер нэгдэл үүнд хамаардаг. Эдгээрээс  хамгийн өргөн тохиолддог 50…

Зориудын бусаар үүсдэг УЗОБ бодисууд

Диоксин (полихлорт дибензо-п-диоксин буюу ПХДД) ба фуран (полихлорт дибензофуран буюу ПХДФ) нь хоёр хүчилтөрөгчийн атом эсвэл хүчилтөрөгч ба нүүрстөрөгч-нүүрстөрөгчийн холбоогоор холбогдсон хоёр бензолын цагирагаас тогтсон,…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart